A megrendelési folyamat során a következő átvételi módok közül választhatsz (Zárójelben a hozzá választható fizetési mód olvasható):

  1. Személyes átvétel. (Fizetés átvételkor készpénzzel)
  2. Levélpostai küldemény (Lehetséges fizetési módok: bankkártya, átutalás : KH bank : 10403428 50526557 74751001, Arany Lian Kft 
  3. Bankkártyás fizetés a Bogdányi u. 8. Raku Art-ban
  4. Postai utánvét – (Fizetés az áru átvételekor a futárnak készpénzzel)

A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8-17 óráig. A munkaidő lejárta után beérkező megrendelések feldolgozására a következő munkanapon kerül sor. Ügyfélszolgálatunk legkésőbb 2 munkanapon belül telefonon vagy e-mailben visszaigazolja, hogy mikor kerül teljesítésre a megrendelés. Általánosságban az átfutási idő a megrendelés visszaigazolásától (előre történő utalás esetén az összeg beérkezésétől) a teljesítésig – az átvétel módjától illetve a pillanatnyi készlettől függően – 1-14 munkanap. A visszaigazolásban tájékoztatjuk megrendelőinket a teljesítés pontos dátumáról.

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén az összeg visszautalásra kerül.

Kiszállítás, csomagküldés szolgáltatásunkról

A szállítással kapcsolatos megrendeléseket a Magyar Posta, a Longfutár és a Fedex Hungaryen Kft. teljesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban. Amennyiben ezen időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű lehet pl. munkahelyi címet megadni, ha van rá lehetőség. Amennyiben nem tudja átvenni, a Posta értesítőt hagy az Ön részére, hogy a megadott postafiókon személyesen átveheti a megrendelt árut.  Az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!

Kártérítés
1.1. A kártérítés általános szabályai
Az ügyfél a Raku Art-al szembeni kártérítési igényét írásban a feladástól
számított 15. naptól kezdődően, illetve a küldemény hiányossága vagy sérülése esetén az
erre vonatkozó jegyzőkönyv felvételét követően, ezen időpontoktól számított egy éves
elévülési időn belül érvényesítheti.
Az ügyfél a postai küldemény késedelmes kézbesítése címén a Raku Art-al
szembeni kártérítési igényét a küldemény átvételétől számított tizenöt napos jogvesztő
határidőn belül írásban jelentheti be.
Az ügyfél kárigényének elbírálására és kielégítésére a küldemény megsemmisülése vagy
elvesztése, a küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén kárigény bejelentéséről készült
jegyzőkönyv alapján van lehetőség.
Amennyiben aRaku Artnak a tévesen kézbesített küldemények visszavételére
és szabályos kézbesítésére nincs lehetősége, a küldeményt elveszettnek tekinti.
14
A kártérítési igény érvényesítésére az alábbiak kivételével a feladó jogosult. A címzett
jogosult, ha:
– a sérült küldeményt átvette; vagy
– a feladó a kártérítésre vonatkozó igény érvényesítésének jogát a címzettre
engedményezte.
A Raku Art az ügyféltől a kár mértékének igazolását, bizonyítását abban az
esetben kérheti, ha a kártérítési igény küldemény sérülésével, tartalomhiányával
kapcsolatos.
1.2. A kárigény bejelentésének módja
Ha a Raku Art a panasz kivizsgálás során a küldemény megsemmisülését vagy
elveszését állapította meg, annak tényéről tájékoztatja az ügyfelet.
Ha az ügyfél kártérítési igénnyel kíván élni, azt a küldemény feladásától számított
tizenötödik naptól kezdődően egy éves elévülési időn belül teheti meg a
Raku Artnak.
A küldemény sérüléséről, teljes vagy részleges tartalomhiányáról jegyzőkönyv kiállítása
alapján van lehetőség kárigény bejelentésére.
Ha a Raku Art a küldemény kezelésének bármely szakaszában a küldemény
sérülését vagy hiányosságát észleli, ezek tényéről és mértékéről jegyzőkönyvet vesz fel. A
sérült vagy hiányos küldeményt a szolgáltató e jegyzőkönyv kíséretében kézbesíti.
Ezekben az esetekben a küldeményt a címzett vagy meghatalmazottja – bizonyos
esetekben a feladó – a kárigény jegyzőkönyvön történő összegszerű feltüntetésnél
(esetlegesen a jegyzőkönyvben foglaltakkal kapcsolatos nyilatkozatával) veszi át – veszi
vissza – melyet aláírásával igazol.
Ha a küldemény sérülése, hiányossága a kézbesítéskor nem ismerhető fel, az erről szóló
bejelentést a tudomást szerzéstől számított 3 munkanapon, legkésőbb azonban a
kézbesítést követő 8 napon belül kell a szolgáltatóhoz írásban bejelenteni.
1.3. A kártérítési igény elbírálása, kifizetése
A küldemény megsemmisülése vagy elveszése, továbbá teljes vagy részleges
tartalomhiánya esetén, jegyzőkönyv alapján bejelentett kártérítési igényt a
Raku Art a bejelentést követő 30 napon belül elbírálja és annak eredményéről
az ügyfelet haladéktalanul tájékoztatja.
A Raku Artt az általa megalapozottnak talált kárösszeg kifizetése iránt – az
elbírálástól számított – 8 naptári napon belül intézkedik.
A Raku ARt az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az
elutasítás indokait írásban közli az ügyféllel.
15
1.4. A kártérítés mértéke
A Raku Art a küldemények tartalmának sérülése, hiányossága, elvesztése,
megsemmisülése esetén a következők szerinti kártérítési átalányt köteles fizetni:
Értéknyilvánítással feladott küldemény elveszése, megsemmisülése esetén a kártérítés
összege azonos a feladó által a feladáskor feltüntetett érték összegével, de nem lehet
kisebb a késedelmes kézbesítés esetén fizetendő átalány összegénél.
Az értéknyilvánítással feladott küldemény sérülése, tartalomhiánya esetén a kártérítés
összege a hiány, vagy a sérülés mértékével arányos, de legfeljebb az értéknyilvánítás
összegével megegyező, de nem lehet kisebb a késedelmes kézbesítés esetén fizetendő
átalány összegénél.
A garantált idejű, de nem értéknyilvánított küldemény
megsemmisülése vagy teljes elveszése esetén fizetendő kártérítést a küldemény
megsemmisülése vagy teljes elveszése folytán keletkezett kár alapulvételével határozza
meg, mely összeg nem lehet kevesebb a késedelmes kézbesítés esetén fizetendő átalány
összegénél.
Utánvétel különleges szolgáltatás esetén a Raku Art az utánvételi összeg
erejéig felelős, ha a küldeményt az utánvételi összeg beszedése nélkül vagy kisebb
összeg beszedésével kézbesítette.
Ha belföldi forgalomban a küldemény kézbesítése – illetve annak megkísérlése – a
feladástól számított tizenötödik napon belül nem történik meg, a felek eltérő
megállapodásának hiányában a küldeményt elveszettnek kell tekinteni, és a kártérítésre a
küldemény elveszésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a  szállítási feltételeink a szolgáltató partnercégeink feltételeivel megegyezők, Posta , a Longfutár és a Fedex részletes feltételeit a cégek honlapján részletesen megtalálja:

Mpl: https://www.posta.hu/kuldemeny_kuldese/mpl_postacsomag

Long futár: http://www.longfutar.hu/aszf.pdf

Fedex : https://www.fedex.com/hu-hu/conditions-of-carriage.html

Kiszállítási díjak

A szállítási díj a megrendelt termékek összegétől, valamint a fizetés  módjától függően az alábbiak szerint alakul:

  • Levélpostai küldemény (az ár a rendelés összsúlyától függően változik 250g-ig : 790.- Ft; 500 g-ig: 1050.- Ft; 1000g-ig: 1250.- Ft;  1000g felett: 1875.- Ft)
  • Utánvétes kiszállítás díja országosan 2.875.- Ft

Lehetőség van a termékek személyes átvételére Szentrendre Bogdányi u. 8.. szám alatti új RakuManifestation nevű üzletünkben a megrendelés visszaigazolása és vásárló előzetes értesítése után. Ebben az esetben a megrendelt termékeket szállítási költség természetesen nem terheli.

Webáruházunk külön csomagolási költséget nem számít fel a hazai beérkezett megrendelésekre, a külföldi esetében egyedi csomagolási és szállítási díjat kalkulálunk.